Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω Upnet ID)