Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων

Για να εγγραφείτε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.