Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων

Εξετάσεις Μαθημάτων

Εξέταση Μαθήματος (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
examsdemo2 (TMG-LOGXRIM141)Δημήτριος Ντόβας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM108)Πάρις Ζαχούρης
ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (TMG-LOGXRIM210)Ιωάννα Χατζοπούλου
Αρχές εργατικού δικαίου (TMG-LOGXRIM148)Νίκη Γεωργιάδου
Γενική Λογιστική I- Χρηματοοικονομική Λογιστική I (TMG-LOGXRIM128)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Γενική Λογιστική Ι - Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM182)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γενική Λογιστική ΙΙ - Χρηματοοικονομική Λογιστική (TMG-LOGXRIM138)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δεύτερη Εξέταση Θεωρίας μαθήματος "Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG-LOGXRIM213)Δημήτριος Βορτελίνος
Δημόσιο και Φορολογικό Δίκαιο (TMG-LOGXRIM147)Νίκη Γεωργιάδου
Διεθνές Εμπόριο (TMG-LOGXRIM152)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
Διεθνής Χρηματοοικονομική (09/2020)Αργυρώ Σβίγγου
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM202)Πάρις Ζαχούρης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ (TMG-LOGXRIM212)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (TMG-LOGXRIM127)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ? Λογιστικές Εφαρμογές ? Κώδικας (TMG-LOGXRIM183)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εξέταση 16/9/2021 - Αρχές Εργατικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM214)Νίκη Γεωργιάδου
Εξέταση 16/9/2021 - Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (TMG-LOGXRIM216)Νίκη Γεωργιάδου
Εξέταση 16/9/2021 - Στοιχεία Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM215)Νίκη Γεωργιάδου
Εξέταση 2/7/2021 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (TMG-LOGXRIM199)Νίκη Γεωργιάδου
Εξέταση 25/6/2021 ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (TMG-LOGXRIM197)Νίκη Γεωργιάδου
Εξέταση 25/6/2021 ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (TMG-LOGXRIM198)Νίκη Γεωργιάδου
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΛΟΓ ΧΡΗΜ) (TMG-LOGXRIM193)Δημήτριος Ντόβας
Εξέταση μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων" (TMG-LOGXRIM158)Βασιλική Μπάλλα
Εξέταση μαθήματος "Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος" (TMG-LOGXRIM157)Βασιλική Μπάλλα
Εξέταση μαθήματος "Κλαδική Λογιστική" (TMG-LOGXRIM154)Βασιλική Μπάλλα
Εξέταση μαθήματος "Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών" (TMG-LOGXRIM159)Βασιλική Μπάλλα
Εξέταση μαθήματος "Λογιστική Εταιρειών-Μετατροπές και Συγχωνεύσεις" (TMG-LOGXRIM160)Βασιλική Μπάλλα
Εξέταση μαθήματος "Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι - Διαχείριση Αποθήκης" (TMG-LOGXRIM176)Βασιλική Μπάλλα
Εξέταση μαθήματος "Τραπεζική Χρηματοοικονομική" (TMG-LOGXRIM153)Βασιλική Μπάλλα
Εξέταση μαθήματος "Φορολογική Λογιστική Ι" (TMG-LOGXRIM155)Βασιλική Μπάλλα
Εξέταση μαθήματος "Φορολογική Λογιστική ΙΙ" (TMG-LOGXRIM156)Βασιλική Μπάλλα
Εξέταση μαθήματος "Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση" (TMG-LOGXRIM161)Βασιλική Μπάλλα
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΟΓ ΧΡΗΜ) (TMG-LOGXRIM169)Δημήτριος Ντόβας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΛΟΓ ΧΡΗΜ) (TMG-LOGXRIM170)Δημήτριος Ντόβας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΛΟΓ ΧΡΗΜ) (TMG-LOGXRIM171)Δημήτριος Ντόβας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (ΛΟΓ ΧΡΗΜ) (TMG-LOGXRIM173)Δημήτριος Ντόβας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM200)Δημήτριος Ντόβας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ (ΛΟΓ ΧΡΗΜ) (TMG-LOGXRIM172)Δημήτριος Ντόβας
Εξέταση στη Μεθοδολογία Έρευνας (TMG-LOGXRIM167)Νίκη Γεωργιάδου
Εξέταση στην Επιχειρηματική Ηθική (TMG-LOGXRIM168)Νίκη Γεωργιάδου
Εξέταση στις Αρχές Εργατικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM166)Νίκη Γεωργιάδου
Εξέταση στο Δημόσιο και Φορολογικό Δίκαιο (TMG-LOGXRIM165)Νίκη Γεωργιάδου
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΡΓ)" (TMG-LOGXRIM175)Μαρία Καμπούρη
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ" - "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (TMG-LOGXRIM136)Μαρία Καμπούρη
Επιχειρηματική ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (TMG-LOGXRIM150)Νίκη Γεωργιάδου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM196)Πάρις Ζαχούρης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM204)Πάρις Ζαχούρης
Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος (Auditing) (TMG-LOGXRIM103)Βασίλειος Σμαράιδος
Κλαδική Λογιστική (TMG-LOGXRIM101)Βασίλειος Σμαράιδος
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG-LOGXRIM102)Βασίλειος Σμαράιδος
Λογιστική Κόστους Ι - Βιομηχανική Λογιστική (TMG-LOGXRIM179)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λογιστική Κόστους ΙΙ (Διοικητική Λογιστική-Πρότυπο Κόστος) (TMG-LOGXRIM132)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Λογιστική Κόστους ΙΙ - Διοικητική Λογιστική - Πρότυπο Κόστος (TMG-LOGXRIM178)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (TMG-LOGXRIM149)Νίκη Γεωργιάδου
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM195)Πάρις Ζαχούρης
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM203)Πάρις Ζαχούρης
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM205)Πάρις Ζαχούρης
Μικροοικονομική Θεωρία (Μικροοικονομική) (TMG-LOGXRIM116)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (TMG-LOGXRIM208)Ιωάννα Χατζοπούλου
Οικονομικές - Διοικητικές Εφαρμογές με Υπολογιστικά Φύλλα (Ε) (TMG-LOGXRIM126)Γιάννης Νίκας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (TMG-LOGXRIM201)Πάρις Ζαχούρης
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020) (TMG-LOGXRIM151)Βασιλική Μαραβέλη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (TMG-LOGXRIM209)Ιωάννα Χατζοπούλου
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (TMG-LOGXRIM174)Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος
Τραπεζική Χρηματοοικονομική (09/2020)Αργυρώ Σβίγγου
Φορολογική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM130)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM131)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση (TMG-LOGXRIM129)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος