Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων

Εξετάσεις Μαθημάτων

Εξέταση Μαθήματος (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Tουριστική Νομοθεσία / ΠΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-TOUR227)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (TMG-TOUR205)Εύη Χατζοπούλου
Αρχές Μάρκετινγκ (4202)Ιουλία Πουλάκη
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (TMG-TOUR165)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διαχείριση κρίσεων Ξενοδοχειακή & τουριστική βιομηχανία Σεπτέμβριος 2021 (4604)Άννα Κουρτεσοπούλου
Διαχείριση κρίσεων στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία (TMG-TOUR123)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Διαχείριση κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία (4604)Άννα Κουρτεσοπούλου
Διοίκηση Αερομεταφορών στον Τουρισμό (4406)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (TMG-TOUR210)Ιωάννα Χατζοπούλου
Διοίκηση Ελεύθερου Χρόνου (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας Ι (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και Τροφοδοσίας (4205)Ιουλία Πουλάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (TMG112)Παρασκευή Παράσχη
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό (Εαρινό εξάμηνο 2020-21) (4601)Άννα Κουρτεσοπούλου
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό (Επαναλ. Σεπτέμβριος 2021) (4601)Άννα Κουρτεσοπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (TMG-TOUR204)Εύη Χατζοπούλου
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων (4304 - ΠΠΣ ΤΕΙ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας (4502)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR132)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εξέταση μαθήματος "Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Επί πτυχίω" (TMG-TOUR214)Βασιλική Μπάλλα
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (TMG-TOUR119)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (TMG-TOUR118)Αναστάσιος Παναγόπουλος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (TMG-TOUR148)Παρασκευή Παράσχη
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (TMG117)Παρασκευή Παράσχη
Λειτουργίες Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4105)Ιουλία Πουλάκη
Μακροοικονομία (TMG-TOUR122)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μικροοικονομία (TMG-TOUR121)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Οικονομική του Τουρισμού (TMG 110)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤ.2020-21 (TMG159)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας ΙΙ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤ.2020-21 (TMG-TOUR220)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό_Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 (4504)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Ποσοτικές Μέθοδοι (TMG-TOUR120)Αναστάσιος Παναγόπουλος
Στρατηγική και ηγεσία στον κλάδο της φιλοξενίας, ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤ.2020 21 (TMG-TOUR216)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (TMG-TOUR176)Εύη Χατζοπουλου
Συμπεριφορά καταναλωτή στον τουρισμό ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤ.2020-21 (TMG-TOUR139) (TMG-TOUR217)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (4701)Ιουλία Πουλάκη
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)Ιουλία Πουλάκη
Τουρισμός και Ανάπτυξη ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤ.2020-21 (TMG-TOUR215)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020) (TMG123)Βασιλική Μαραβέλη
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤ.2020-21 (TMG-TOUR218)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Τουριστικό Μάρκετινγκ (4402 - ΠΠΣ ΤΕΙ)Ιουλία Πουλάκη
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Και Λήψη Αποφάσεων (TMG-TOUR163)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG-TOUR164)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ