Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων

User Registration

Student
Login as a different user:
Αποδοχή Όρων και Εγγραφή
To register as a user with teacher rights, please contact the platform administrators.